Det Danske Sangselskabs hjemmeside skifter udseende.

Tiden går og den teknologiske udvikling har skabt adskillige nye kommunikationsplatforme siden Sangselskabets første hjemmeside gik i luften.

Der er opstået et behov for at kunne se siden på tablets og mobiltelefoner – så vi tager udfordringen op og kommer hermed med et bud en mobil hjemmeside.
Meld gerne tilbage med ris og ros – vi kan tage det – og bruge det.

Siden vil løbende blive udvidet med fotos og cv’er på vores kunstnere.
Lyd er også et ønske…

Med håbet om at den nye side når endnu flere medlemmer og interesserede

Webmaster
Jørn Pedersen