Mattias er født og opvokset i København, og er uddannet pianist fra DKDM hos
Amalie Malling og Søren Rastogi, med videregående studier hos Eugen Indjic i Paris.
Siden august 2021 studerer Mattias i solistklassen ved DKDM med speciale i
akkompagnement og kammermusik.

Mattias er prisvinder ved Copenhagen Lied
Duo Competition (2021), samt modtager af en række legater.

Ved siden af
klaverstudierne er Mattias kandidat i hørelærepædagogik fra DKDM (2019), samt
bachelor i psykologi fra KU (2016).

Virket som pianist har imidlertid gennem alle år
været det bærende element i Mattias’ arbejdsliv, og det nære samarbejde mellem
sanger og pianist har længe været et foretrukket arbejdsfelt.