DET DANSKE SANGSELSKAB

Søndag d. 3. september 2015 kl. 15

ddss

Studiescenen

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

MINDEFONDEN FOR AKSEL SCHIØTZ UDDELER

Schiøtz-prisen 2017

til

Simon Duus, basbaryton

 

Niels W. Gade

Knud Lavard (C. Hauch) (1842)

 

Rued Langgaard  (1893 – 1952)

Hvad Lærken sang! (C. Andersen) 1908
Vergeblich fra Lieder von Goethe 1913
I Bjerget! (Den Bjergtagne) (Carsten Hauch)1949

 

Per Nørgaard   (Født 1932)

Fra Op. 14 (1954- 57)
Den jyske blæst (Johs. V. Jensen)
På Himmelbjerget (Jens August Schade)

 

Niels W. Gade (1817-1890)

Das Liebes Denkmal (Trad.)
Snee-Dronningen (H.C. Andersen) (1850)
Von Treuen Walter (Uhland)

 

Pause

 

Niels W. Gade  (1817-1890)

Holger Danskes Sange (Ingemann) (1863)
– Hilsen til frænderne
– Holgers barndom
– Holgers bortsendelse
– Holger Danskes vej
– Holgers kamp mod Burmand
– Prinsesse Gloriant
– Ved kejserens hof
– De elleve jævninges jordfærd
– Holgers orlov og hjemfart
– Holger Danskes mærke
– Hos feen Morgana
– Holger Danskes tilbagekomst til Danmark

 

Simon Duus (basbaryton)

Berit Johansen Tange (klaver)

 

  

Det Danske Sangselskab modtager støtte fra Solistforeningen af 1921, Dansk Kor Forbund, Dansk Solistforbund, Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Den Bøhmske Familiefond og Søstrene Henriksens Legat.

Næste koncert i DET DANSKE SANGSELSKAB finder sted d. 17. september 2017 kl. 15:00 på Studiescenen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns Allé 22, Frederiksberg:

Danske Sange.

Medvirkende: Maria Hanke, Julie Andkjær Olsen, Anne Sophie Hjorth Ullner, Tove Lønskov, Frederik Rolin og Troels Roland.