Medlemskab af det
Det Danske Sangselskab

Medlemskab af Det Danske Sangselskab for sæson 17/18 koster 400 kroner
og giver fri adgang til alle foreningens arrangementer: 10 koncerter, 2
seminarer og den store Lied-duo konkurrence i oktober.

Billetter i løssalg koster 100 kroner og sælges ved indgangen. Studerende har
gratis adgang ved forevisning af gyldigt studiekort.
Personer, der var medlemmer i 16/17 vil få tilsendt sæson brochure samt
girokort i slutningen af august måned. Såfremt man ønsker at betale ved
bankoverførsel, benyttes følgende kontonummer:
Bank: Nordea reg.nr. 2191 konto nr. 89 71 24 02 38

Husk at angive navn ved bankoverførsel og medbring venligst kvittering ved
Deres første koncertbesøg, hvorefter De vil få udstedt et medlemskort.
Bestyrelsen for Det Danske Sangselskab gør opmærksom på, at der hverken
ydes pensionist- eller ægtefællerabat. Til gengæld kan medlemmer købe
løssalgsbilletter til 80 kroner til deres eventuelle gæster.
Desuden kan medlemmer af Wagner Selskabet, Bel Canto Selskabet og FOIK
købe løssalgsbilletter til 80 kroner til Det Danske Sangselskabs
arrangementer, ligesom disse selskaber yder rabat til medlemmer af Det
Danske Sangselskab. Øvrige medlemstilbud vil fremgå af hjemmesiden
www.detdanskesangselskab.dk