DET DANSKE SANGSELSKAB

“Det danske Sangselskab har
til formål at værne om den danske
sangtradition samt at uddybe kendskabet
til andre landes sanglitteratur.

Sådan lyder Det danske Sangselskabs formålsparagraf.

Det betyder, at Sangselskabet har påtaget sig den opgave at holde den akkompagnerede solosang, som musikgenre, i live.

Den danske ”romance”, den tyske ”Lied”, ”balladen”, den engelske ”song”, er navne for den musikform, hvor komponistens mål er at levendegøre og tolke digterens ord ved en forening af ord og toner udtrykt gennem den menneskelige stemme – det eneste instrument i verden, som er i stand til samtidigt at frembringe både ord og toner.

Det danske Sangselskab administrerer denne opgave dels ved at arrangere en række koncerter – og dels ved at afholde kurser i frem­førelse af danske og udenlandske sange under ledelse af førende specialister på området.

Det danske Sangselskab blev stiftet den 1. maj 1970 på initiativ af en række sangere og pianister.

Aksel Schiøtz var den første formand og har også gennem kurser bidraget til at videreføre den tradition for fremførelse af ”den danske sang”, som han selv var den ypperste repræsentant for.

Det Danske Sangselskab er en forening, hvor alle – såvel udøvende kunstnere som bestyrelse – arbejder gratis.

Som medlem støtter man Sangselskabets aktiviteter og har desuden fri adgang til koncertrækken. Det Danske Sangselskab ledes af en bestyrelse, som for nærværende består af:

Poul Elming
Mathias Hedegaard
Erik Karlberg
Tove Lønskov (næstformand)
Berit Johansen Tange
Eva Hess Thaysen (formand)

Det Danske Sangselskab modtager støtte fra en række institutioner, organisationer, fonde og personer, bl.a. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Solistforeningen af 1921, BG-Fonden, Den Bøhmske Familiefond, Augustinus Fonden, Dansk Skue­spiller­forbund, Dansk Korforbund, Dansk Solistforbund, Johanne og Karla Henriksens legat og Hans Voigt Steffensen. Vi takker for al bistand, uden hvilken det ikke ville være muligt at afholde selskabets arrangementer.