Studiescenen
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

Wilhelm Stenhammer 150 år

og hans samtid

.

Maurice Ravel    (1875-1937)                                     

Histoires Naturelles (Jules Renard)

1. Le Paon

2. Le Grillon

3. Le Cygne

4. Le Martin-Pêcheur

5. La Pintade

.

Gösta Nystroem  (1890-1966)                               

Sånger vid havet

1. Ute i skären (Ebba Lindqvist)

2. Nocturne (Edith Södergran)

3. Havets visa (Hjalmar Gullberg)

4. Jag har ett hem vid havet (Ragnar Jändel)

5. Jag ventar månen (Hjalmar Gullberg)

.

Jean Sibelius      (1865-1957) 

 Fra Opus 13
(Johan Ludvig Runeberg)

 Nr. 4. Våren flyktar hastigt

 Nr. 7. Jägergossen

 Nr. 6. Till Frigga.

.

Francine Vis, mezzosopran

Anne-Marie Lipsonen, klaver

.

Wilhelm Stenhammar   (1871-1927)                       

Fra Ensamhetens Tankar op. 7
(Verner von Heidenstam)

1. Der innerst i min ande

5. I Rom i Rom

7. Du hade mig kär

Idyll och Epigram op. 8 (Johan Ludvig Runeberg)     

1. Lutad mot gärdet

2. Dottern sade

3. Den tidliga sorgen

4. Till en ros

5. Behagen

.

Fra Fem Dikter av Bo Bergman

Stjärnöga

Fra Visor och Stämningar op. 20

Nr. 1. Vandraren (Wilhelm Ekelund)

Nr. 7. Hvarför till ro så brådt (Verner von Heidenstam)

Nr. 8. Lycklandsresan (Gustav Fröding)

Nr. 10. Prins Aladin af Lampan (Gustav Fröding)

.

Fra Postuma Sånger

Melodi (Bo Bergman)

Fredrik Bjellsäter, tenor

Mattias Branner, klaver

Det Danske Sangselskab modtager støtte fra Solistforeningen af 1921, Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Legat, Dansk Kor Forbund, Dansk Solistforbund, Dansk Skuespillerforbund, Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Den Bøhmske Familiefond og Søstrene Henriksens Legat.

Næste koncert i DET DANSKE SANGSELSKAB finder sted d. 9. januar 2022 kl. 15:00 på Studiescenen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Rosenørns Allé 22, Frederiksberg:

Nytårssurprise