Medlemskab af det
Det Danske Sangselskab

Sådan melder jeg mig ind i Det Danske Sangselskab!

 To muligheder:

1. Man indbetaler kontingent for sæsonen 2018/-19 (otte Liedkoncerter og én Willy Dähnhardts salon).
I alt DKK 400.- på konto:

Nordea Bank
Reg. Nr. 2191
Konto nr. 8971240238
Medlemskort modtages ved fremmøde til Sangselskabskoncert

2. Man melder sig ind ved at betale kontant eller Mobile Pay ved en koncert og modtager et medlemskort.

Billetter i løssalg koster 100 kroner og sælges ved indgangen.
Studerende har gratis adgang ved forevisning af gyldigt studiekort.
Medlemmer kan købe løssalgsbilletter til 80 kroner til deres eventuelle gæster.
Desuden kan medlemmer af Wagner Selskabet, Bel Canto Selskabet og FOIK
købe løssalgsbilletter til 80 kroner til Det Danske Sangselskabs
arrangementer, ligesom disse selskaber yder rabat til medlemmer af Det
Danske Sangselskab. Øvrige medlemstilbud vil fremgå af hjemmesiden

www.detdanskesangselskab.dk